Endelig vedtaget lokalplan nr. 2.12 for Dagligvarebutik og tankanlæg ved Hornbækvej i Kvistgård, og kommuneplantillæg nr. 24

Byrådet vedtog den 25.4.2016 lokalplan nr. 2.12 og kommuneplantillæg nr. 24 endeligt

Lokalplan og tillæg til kommuneplan blev endeligt godkendt af Helsingør byråd d. 25.4.2016.

Her kan du se lokalplan og tillæg til kommuneplan

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af dagligvarebutik og tankanlæg ved krydset mellem Hornbækvej og Kongevejen.

Du kan se referatet fra byrådets møde d. 25.4.2016

Klagevejledning

Klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest d. 1.6.2016.
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, dvs. senest d. 4.11.2016.
Se klagevejledning her til højre i den grå boks.

Evt. henvendelse vedrørende planen skal rettes til Jakob Kringsholm på tlf. 49282495.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk