Gl. Hellebækvej 60 - Dispensation

Vi har dispenseret fra skovbyggelinjen (naturbeskyttelseslovens § 17) til et aktivitetshus på 171 m² på Gl. Hellebækvej 60, 3000 Helsingør, matrikel nr. 1i, Marienlyst, Helsingør Jorder

Læs afgørelsen

Tilladelsen er omfattet af klageadgang og klagefristen er 4 uger, det vil sige til og med 20. maj 2015.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk