Guldsmedevej 4a - Dispensation

Vi har dispenseret fra biotopbeskyttelse (naturbeskyttelseslovens § 3) til at oprense en sø på Guldsmedevej 4a, 3080 Tikøb. Matr.nr. 4a Såne By, Tikøb.

Læs afgørelsen

Tilladelsen er omfattet af klageadgang og klagefristen er 4 uger. Det vil sige til og med 1. oktober 2014. Eventuel klage skal sendes til Natur og Vand, Center for By, Land og Vand
Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang og -gebyr.

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk