Hornbæk strand - Tilladelse til opsætning af reklamer

Vi har givet tilladelse til opsætning af reklamer i forbindelse med Scandinavian Beach Polo World Cup den 20.-27. juli 2015 på Hornbæk Strand, matr.nr. 103, Hornbæk Fiskerleje, 3100 Hornbæk (bekendtgørelse nr. 1328 af 11. december 2006 om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg i det åbne land)

læs afgørelsen

Tilladelsen er omfattet af klageadgang og klagefristen er 4 uger. det vil sige til og med den 30. april 2015.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk