Endelig vedtaget lokalplan nr. 1.156 for Søstræde 2 i Helsingør

Byrådet vedtog den 29. marts 2016 lokalplan for Søstræde 2 i Helsingør.

Lokalplanen giver mulighed for anvendelse til privat service med henblik på restauranter, teater, værtshus, pubber, diskoteker, caféer og lignende indenfor de eksisterende bygningsrammer, der kan tillige indrettes til kontor formål.

Her kan du se lokalplan nr. 1.156 for Søstræde 2 i Helsingør

Her kan du se referatet fra byrådets møde den 29. marts 2016

Klagevejledning

Du kan se klagevejledning her til højre i den grå boks.

Ønsker du at klage til Natur- og Miljøklagenævnet skal dette ske senest d. 4. maj 2016.

Ønskes afgørelse indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, dvs. senest d. 6. oktober 2016.