Miljøgodkendelse til nyt kraftvarmeværk og tilladelse til tilslutning af spildevand til kloak

 

Offentliggjort d. 10. juli 2015

Vi har meddelt miljøgodkendelse til etablering og drift af nyt kraftvarmeværk samt tilladelse til at lede spildevand til offentlig kloak til Helsingør Kraftvarmeværk A/S, Energivej 19, 3000 Helsingør efter miljøbeskyttelsesloven §33.

Miljøgodkendelsen  

bilag til miljøgodkendelsen

spildevandstilladelsen

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen. En eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest den 7. august 2015. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget. Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.
Alle kan altid få aktindsigt i sagen ved at sende os en mail herom."

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk