Mobilitetsplanlægning

Mobilitet handler om at skabe gode muligheder for at bevæge sig enkelt og fleksibelt, og om at gøre turen fra A til B til en god oplevelse.

Helsingør Kommune har udarbejdet Mobilitetsplan 2015-2020.

Mobilitetsplanen er blevet til i et bredt samarbejde på tværs i Helsingør Kommunes administration og ved medvirken af en række repræsentanter fra foreningsliv, organisationer, virksomheder og institutioner, som er kommet med gode ideer og forslag til planen og det videre arbejde.

Der skal arbejdes sammen om løsningerne, så viden og ressourcer udnyttes på tværs af fagligheder og på tværs af det offentlige og private.

Det er Byrådets ønske, at mobilitetsplanen vil fungere som inspiration, baggrundsviden og fælles reference for alle, der kan se perspektiverne i at arbejde med mobilitet som en af løftestængerne til at skabe Nordsjællands mest attraktive kommune for familier og virksomheder.

Læs Mobilitetsplanen

Mobilitetsplan 2015-2020

Bilag 1

Bilag 2