Vandhandleplan 2015

Helsingør Kommunes konkrete plan for, hvordan vi vil prioritere de indsatser, der fremgår af de overordnede statslige vandplaner.

Helsingør Kommune har 2. juli 2015 vedtaget Vandhandleplan 2015.

Planen er vedtaget efter en høringsperiode på 8 uger. Der er ikke kommet bemærkninger/høringssvar til planen.

Planen indebærer reelt kun ét restaureringsprojekt for vandløbet Krogeruprenden – et projekt, som er afsluttet, mens forslaget var i høring.

Læs Vandhandleplan 2015

Årsagen til at Helsingør Kommune sender denne meget kortfattede handleplan i høring, er at Staten har vedtaget nye vandplaner og at miljømålsloven derfor forpligter kommunerne til at vedtage nye vandhandleplaner.

Læs også Vandhandleplan 2012-2015 (bilag)

Tilladelsen er omfattet af klageadgang og klagefristen er 4 uger.
Det vil sige til og med 30. juli 2015.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal.

Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk