Kommunalvalg og Regionsvalg

Hver 4. år er der valg til Kommunalbestyrelser og Regionsråd.

Det seneste valg fandt sted den 19. november 2013. Næste valg er tirsdag den 21. november 2017.

I Helsingør Kommune kaldes kommunalbestyrelsen for Byråd. Det nu siddende Helsingør Byråd blev valgt den 19. november i 2013, og tiltrådte 1. januar 2014. 

Resultaterne fra Kommunal- og Regionsvalget 2014

Kommunalvalget i Helsingør Kommune

Valg til Region Hovedstaden

Resultaterne fra hele landet - vælg kommune eller region

Brevstemme på bibliotekerne

I 2013 betød ny lovgivning, at kommunerne kunne vælge at lade borgere brevstemme på andre steder end på Borgerservice. I Helsingør Kommune kunne borgerne benytte bibliotekerne, hvis de ville brevstemme forud for selve valget.

3009 borgere valgte at brevstemmer ved valget den 19. november 2013. Heraf benyttede 58 % et af bibliotekerne. 

Ved valget i 2009 brevstemte i alt 1447 borgere.

Digitale valglister

Ved valget i 2013 blev der for første gang taget digitale valglister i brug.

Fire valgsteder blev indrettet som digitale valgsteder, og her kunne borgerne gå til et hvilket som helst valgbord og få deres valgkort scannet. Resten af valgproceduren var den samme som den plejer - altså med en stemmeseddel, der skulle krydses af og afleveres i valgkasserne.

Center for Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: epo@helsingor.dk