Regnskab for afholdte seminarer i 2016

Offentliggørelse af udgifter ifm. strategi- og budgetforhandlingsseminarer i 2016 med deltagelse af byrådsmedlemmer, direktion og centerchefer.

budgetforhandlingsseminar den 14. - 15. september 2016 på bymose hegn, helsinge

Strategiseminar den 21. april 2016 på Højstrupgård, Helsingør