Bybjergvej 7 - Godkendelses pligt

Kommunen har afgjort, at ny maskine til vask af metalemner med opløsningsmiddel hos Elplatek A/S, Bybjergvej 7, Espergærde ikke er godkendelsespligtigt i sig selv, men kan rummes inden for de gældende vilkår. Afgørelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens §33.

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen. Klagen skal være kommunen i hænde tirsdag den 6. marts 2014. Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang og -gebyr.

Enhver har i øvrigt ret til at se kommunens dokumenter i sagen, herunder resultater af virksomhedens egenkontrol.

Eventuel klage eller kommentarer og spørgsmål kan sendes til til Helsingør Kommune, gerne på mail blv@helsingor.dk