Danstrupvej 27 - Landzonetilladelser

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35) til etablering af 5 ferielejligheder samt til indretning af yoga-, wellness og klinikvirksomhed på Danstruplund, Danstrupvej 27, 3480 Fredensborg. Matr.nr. 4a Ll. Esbønderup, Tikøb.

Læs afgørelsen - ferielejligheder

Læs afgørelsen - yogavirksomhed

Landzonetilladelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 3. august 2016.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk