Egebæksvang - Landzonetilladelse

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til en bålhytte i Egebæksvang Strandvejen 338B, 3060 Espergærde. Matr.nr. 1a Egebæksvang skov, Egebæksvang. 

Læs afgørelsen

Tilladelsen er omfattet af klageadgang og klagefristen er 4 uger.
Det vil sige til og med 7. juni 2016.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportalborger.dk eller virk.dk.

Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk