Gurrevej 502 - Dispensation

Vi har dispenseret til et  udsigtstårn i Gurre sø.  Ejendommen matr.nr. 1h Gurrevang, Tikøb, Gurrevej 502.

Læs afgørelsen

Dispensationen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 25. juli 2016. Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk