Gurrevej 512 - Landzonetilladelse

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35) til nye bygninger - tre længer med bl.a bolig - på Gurrevej 512, 3080 Tikøb. Matr.nr. 7e m.fl. Tikøb By, Tikøb. 

Læs afgørelsen

Landzonetilladelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 3. maj 2016.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal.

Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk