Hejreskovvej 12 - Miljøgodkendelse, farligt affald

Vi har meddelt miljøgodkendelse til at M. Larsen Vognmandsfirma A/S må sortere og opbevare affald i form af batterier, elektronik og lyskilder på Hejreskovvej 12 i Kvistgård.

Noget af affaldet er farligt affald.  Godkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelsesloven § 33. 

 

Læs miljøgodkendelsen

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen. En eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest den 14. juli 2016. Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

Alle kan altid få aktindsigt i sagen ved at sende os en mail herom.

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk