Hellebakken 6 - Dispensation

Vi har dispenseret fra skovbyggelinjen (naturbeskyttelseslovens § 17) til enfamilieshus på Hellebakken 6, matr.nr 2fs Hellebækgård, Hellebæk. 

Læs afgørelsen

Dispensationerne er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 1. august 2016.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal.

Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk