Hornbækvej 125 - Dispensation

Vi har dispenseret fra naturbeskyttelsesloven (naturbeskyttelseslovens § 3) til at oprense og udvide to søer på ejendommen matr.nr. 5A, Munkegårde, Tikøb. Hornbækvej 125, 3490 Kvistgård.

Læs afgørelsen 

Dispensationen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 25. juli 2016. Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk