Hornbækvej 517 - Landzonetilladelse

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35) til udvidelse af stuehus, småbygninger og terrænregulering på Hornbækvej 517, 3080 Tikøb, matrikel nr. 1 u, Tikøb by, Tikøb.

Læs afgørelsen

Afgørelsen er omfattet af klageadgang, og klagefristen er 4 uger, det vil sige til og med torsdag den 14. april 2016.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget. Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk