Kongevejen 345 - Landzonetilladelse

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35) til at bibeholde en bolig i stuehuset på matr.nr. 16 Mørdrup by, Mørdrup. Kongevejen 345, 3060 Espergærde.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 11. juli 2016.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.