Munkegårdsvej 16 - Miljøgodkendelse, forbrændingsanlæg

Vi har meddelt miljøgodkendelse til at  Accoat A/S, Munkegårdsvej 16, Kvistgård må  forbrænde opløsningsmidler.  Godkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelsesloven § 33. 

 

Læs Miljøgodkendelsen

 

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen. En eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest den 13. juli 2016. Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

Alle kan altid få aktindsigt i sagen ved at sende os en mail herom.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk