Nordre Strandvej 11A - Dispensation

Vi har dispenseret fra skovbeskyttelseslinjen omkring Marienlystskoven (naturbeskyttelseslovens § 17) til opførelse af et tv-tårn på 7 meter ved fodboldbanen på Nordre Strandvej 11. Matr. nr. 1e Marienlyst, Helsingør Jorder.

Læs afgørelsen

Dispensationen er omfattet af klageadgang og fristen er 4 uger - det vil sige til og med den 12. maj 2016. Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal.

Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget. Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk