Rosendalsvej 2 - Landzonetilladelse

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35) til hestepension, flytbart læskur og ridebane på Rosendalsvej 2, 3140 Ålsgårde. Matr.nr. 3a, Skibstrup by, Hellebæk, m.fl . 

Læs afgørelsen

Landzonetilladelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 4. maj 2016.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal.

Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk