Saunte Bygade 14 - Landzonetilladelse

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35) til udstykning af en haveparcel omkring 3 boliger på Snoagergaard, Saunte Bygade 14, 3100 Hornbæk. Matr.nr. 2a Saunte By, Hornbæk. 

Læs afgørelsen

Landzonetilladelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 4. maj 2016.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal.

Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk