Skilte i Hornbæk - Danish Beachvolley

Vi har givet tilladelse til opsætning af reklameskilte efter Bekendtgørelse nr. 1328 af 11. december 2006 om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg i det åbne land, § 7 stk. 3.

Skiltene opsættes i Hornbæk 22-24. juli 2016 på ejendommene matr. nr. 103, Hornbæk Fiskerleje, Hornbæk og foran matr. 105b Hornbæk Fiskerleje, Hornbæk

Læs afgørelsen

Tilladelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 30. juni 2016.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal.

Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk