Høringer

I høringsperioden har du mulighed for at aflevere dine synspunkter.

Her har borgere og andre interessenter mulighed for at deltage i høringer om kommuneplan, lokalplaner, politiker og meget mere. 

Siden skal give borgerne en nemmere adgang og overblik over aktuelle høringer i Helsingør Kommune.

Nederst på siden finder du de planer, som er vedtaget indenfor de seneste seks måneder. Retsvirkninger, høringsperiode og klagefrister fremgår i de enkelte planer. 

I høring

Forslag til delvis aflysning af partiel byplanvedtægt nr. 15 for ”Borupgård centerområde i Helsingør Kommune”.

7. november 2016

Offentliggjort den 7. november 2016

Helsingør Byråd har besluttet at offentliggøre forslag om delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 15 for ”Borupgård centerområde i Helsingør Kommune"

Dispensation fra lokalplan 5.37: Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby

4. november 2016

Høringsfrist den 2. december 2016

Helsingør Kommune har besluttet at meddele dispensation til etablering af ovenlysvinduer i erhvervsbygning på ejendommen Svinggårdsvej 1, Borsholm, som følge af, at det eksisterende tårn på bygningen skal fjernes.

 

 

Jernbanevej 21, 3000 Helsingør – Nedrivning

1. november 2016

Høringsfrist den 30. november 2016

Helsingør Kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af et bevaringsværdigt remisebygning på Jernbanevej 21, 3000 Helsingør.

Lokalplanforslag nr. 1.150 for ”Helsingør Bykerne”, tillæg nr. 30 til Helsingør Kommuneplan, samt afgørelse om miljøvurdering

28. september 2016

Offentliggjort d. 29. september 2016

Helsingør Byråd vedtog den 19. september 2016 at offentliggøre forslag til lokalplan for Helsingør Bykerne og kommuneplantillæg nr. 30, samt afgørelse om miljøvurdering.

Partshøring af lokalplanforslag 3.36 for ”Helårsboliger og serviceerhverv ved Nørremarken og Erna Hagemanns Vej i Espergærde”

20. september 2016

Byrådet vedtog den 19. september 2016 at sende lokalplanforslag nr. 3.36 i partshøring.

Forudgående høring af ændring af Kommuneplan 2013 - Hospitalsområdet, Esrumvej 145/143

1. august 2016

Helsingør Kommune har igangsat udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg samt lokalplan for området omkring det tidligere Helsingør Hospital på Esrumvej. De kommende planforslag vil muliggøre opførelse af et større antal boliger og en dagligvarebutik, som der ikke er planlagt for i Kommuneplan 2013 eller Planstrategi 2015.

Forslag til tillæg nr. 3 for Spildevandsplan 2012 - 2026

23. juni 2016

Offentliggjort 23. juni 2016

Byrådet vedtog den 20. juni 2016 at sende et forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012  - 2026 i offentlig høring. Tillægget inddrager et nyt område ved Sauntevej i Spildevandsplanen. Forslaget er i høring i 8 uger - det vil sige, fra den 23. juni 2016 til den 18. august 2016.

 

Lokalplanforslag nr. 1.164 for ”Skolen i bymidten”, samt afgørelse om miljøvurdering

22. juni 2016

Offentliggjort d. 22. juni 2016

Planforslaget gives mulighed for modernisering af de gamle skolebygninger samt opførelse af nye bygninger til en tidssvarende folkeskole indeholdende SFO, klub, musikskole, idrætshal med videre.

Lokalplanforslag nr. 5.32 for ”Boligområde syd for Sauntevej i Hornbæk” og kommuneplantillæg, samt afgørelse om miljøvurdering

22. juni 2016

Offentliggjort den 22. juni 2016

Helsingør Byråd vedtog den 20. juni 2016 at offentliggøre planforslag nr. 5.32 og kommuneplantillæg nr. 22, samt afgørelse om miljøvurdering.

Naboorientering vedrørende anvendelsen af Sejerøvej 1, Ålsgårde, til flygtninge

10. juni 2016

Offentliggjort 10. juni 2016

Der er ved naboorientering fra d. 2. til d. 23. februar indkommet indsigelser, som hermed besvares.

Lokalplanforslag for ”Badevej 2-4 i Helsingør” og afgørelse om miljøvurdering

1. juni 2016

Offentliggjort d. 1. juni 2016

 

Helsingør Byråd vedtog den 30. maj 2016 at offentliggøre planforslag og afgørelse om miljøvurdering.

Restaurereing af Gurre Å

19. april 2016

Offentliggjort 19. april 2016

Her er et projektforslag til restaurering af en strækning af Gurre Å ved Havreholm By.

Lokalplanforslag 5.46 for "Boliger i tilknytning til herberget Pensionatet, Per Bjørns Vej 20 A i Hornbæk"

2. marts 2016

Offentliggjort d. 2.3.2016

Lokalplan 5.46 giver mulighed for opførelse af seks pavillonboliger.

Lokalplanforslag for ”Plejehjem syd for Sauntevej i Hornbæk”, og kommuneplantillæg nr. 23

2. marts 2016

Offentliggjort 2.3.2016

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af et plejehjem med tilknyttede servicefunktioner og aktiviteter i lokalplanens enhed 1, samt overførsel af lokalplanens område fra landzone til byzone.

Forslag til aflysning af lokalplan 1.58 Boliger ved Marienlyst Allé og Møllebakken

8. januar 2016

Offentliggjort d. 8.1.2016

Helsingør Byråd har d. 14. december 2015 besluttet af offentliggøre forslag om ophævelse af lokalplan 1.58 for Boliger ved Marienlyst Alle og Møllebakken.

 

Spildevandsplan 2012 - 2026 (forslag til tillæg)

15. december 2015

I høring til 12. februar 2016

Byrådet vedtog den 30. november 2015 et forslag til tillæg til Spildevandsplan 2012 - 2026.

Forslaget er i høring i 8 uger – det vil sige frem til den 12. februar 2016.

Forslag til lokalplan for Søstræde 2 i Helsingør

7. december 2015

I høring til 2. februar 2016

Lokalplanforslaget giver mulighed for anvendelse til privat service med henblik på restauranter, teater, værtshuse, pubber, diskoteker, caféer og lignende indenfor de eksisterende bygningsrammer, der kan tillige indrettes til kontor formål.

 

Nedlæggelse af del af Bøgeskovvej

29. april 2015

I høring til den 24. juni kl. 12.00 2015

Helsingør Kommune har som vejmyndighed besluttet at indlede procedure for nedlæggelse af en del af den offentlige vej Bøgeskovvej.

Nedlæggelse af sidevejen Højvangen 15-19

23. februar 2015

I høring til den 29. april 2015
Helsingør Kommune har som vejmyndighed besluttet at indlede procedure for nedlæggelse af den offentlige vej Højvangen 15-19.

Krogeruprenden - Vandløbsprojekt

1. januar 0001

I høring til den 30. januar 2015

Helsingør Kommune ønsker at restaurere Krogeruprenden i Espergærde. Vi skal have eventuelle bemærkninger til projektet inden 30. januar 2015.

Gammel Strandvej 406 - Anmeldelse af nedrivning

1. januar 0001

I høring til den 27. juli 2015

Helsingør Kommune har modtaget en anmeldelse af nedrivning af et bevaringsværdigt enfamiliehus i Espergærde. Vi skal have eventuelle bemærkninger eller indsigelser til nedrivningen senest den 27. juli 2015

Dagligvarebutik og tankanlæg ved Hornbækvej i Kvistgård

1. januar 0001

I høring til 2. februar 2016

Helsingør Byråd har den 30. november 2015 vedtaget at offentliggøre lokalplanforslag nr. 2.12 for Dagligvarebutik og tankanlæg ved Hornbækvej i Kvistgård

Lokalplanforslag for ”Helårsboliger og serviceerhverv ved Erna Hagemanns Vej i Espergærde”

1. januar 0001

Offentliggjort 3.5.2016

Helsingør Byråd vedtog den 25. april 2016 at offentliggøre lokalplanforslag nr. 3.36, kommuneplantillæg, samt afgørelse om miljøvurdering.