Høringer

Mange oplæg og forslag bliver sendt i høring, inden beslutningen bliver taget. I høringsperioden har du mulighed for at aflevere dine synspunkter.

Her har borgere og andre interessenter mulighed for at deltage i høringer om kommuneplan, lokalplaner, politiker og meget mere. 

Siden skal give borgerne en nemmere adgang og overblik over alle de høringer, vi har gang i.

Nederst på siden kan du finde de planer som er vedtaget indenfor de seneste 6 måneder. Retsvirkninger, høringsperiode og klagefrister fremgår i de enkelte planer. 

I høring

Restaurereing af Gurre Å

19. april 2016

Offentliggjort 19. april 2016

Her er et projektforslag til restaurering af en strækning af Gurre Å ved Havreholm By.

Høring - Tillæg til spildevandsplan 2012-2026

4. april 2016

Offentliggjort 4. april 2016

Høring vedrørende tillæg til Spildevandsplan 2012-2026 med frist for bemærkninger er 30. maj 2016.

Lokalplanforslag 5.46 for "Boliger i tilknytning til herberget Pensionatet, Per Bjørns Vej 20 A i Hornbæk"

2. marts 2016

Offentliggjort d. 2.3.2016

Lokalplan 5.46 giver mulighed for opførelse af seks pavillonboliger.

Lokalplanforslag for ”Plejehjem syd for Sauntevej i Hornbæk”, og kommuneplantillæg nr. 23

2. marts 2016

Offentliggjort 2.3.2016

Lokalplan 5.47 giver mulighed for opførelse af et plejehjem.

Forslag til aflysning af lokalplan 1.58 Boliger ved Marienlyst Allé og Møllebakken

8. januar 2016

Offentliggjort d. 8.1.2016

Helsingør Byråd har d. 14. december 2015 besluttet af offentliggøre forslag om ophævelse af lokalplan 1.58 for Boliger ved Marienlyst Alle og Møllebakken.

 

Spildevandsplan 2012 - 2026 (forslag til tillæg)

15. december 2015

I høring til 12. februar 2016

Byrådet vedtog den 30. november 2015 et forslag til tillæg til Spildevandsplan 2012 - 2026.

Forslaget er i høring i 8 uger – det vil sige frem til den 12. februar 2016.

Forslag til lokalplan for Søstræde 2 i Helsingør

7. december 2015

I høring til 2. februar 2016

Lokalplanforslaget giver mulighed for anvendelse til privat service med henblik på restauranter, teater, værtshuse, pubber, diskoteker, caféer og lignende indenfor de eksisterende bygningsrammer, der kan tillige indrettes til kontor formål.

 

Nedlæggelse af del af Bøgeskovvej

29. april 2015

I høring til den 24. juni kl. 12.00 2015

Helsingør Kommune har som vejmyndighed besluttet at indlede procedure for nedlæggelse af en del af den offentlige vej Bøgeskovvej.

Nedlæggelse af sidevejen Højvangen 15-19

23. februar 2015

I høring til den 29. april 2015
Helsingør Kommune har som vejmyndighed besluttet at indlede procedure for nedlæggelse af den offentlige vej Højvangen 15-19.

Krogeruprenden - Vandløbsprojekt

1. januar 0001

I høring til den 30. januar 2015

Helsingør Kommune ønsker at restaurere Krogeruprenden i Espergærde. Vi skal have eventuelle bemærkninger til projektet inden 30. januar 2015.

Gammel Strandvej 406 - Anmeldelse af nedrivning

1. januar 0001

I høring til den 27. juli 2015

Helsingør Kommune har modtaget en anmeldelse af nedrivning af et bevaringsværdigt enfamiliehus i Espergærde. Vi skal have eventuelle bemærkninger eller indsigelser til nedrivningen senest den 27. juli 2015

Dagligvarebutik og tankanlæg ved Hornbækvej i Kvistgård

1. januar 0001

I høring til 2. februar 2016

Lokalplan 2.12 og kommuneplantillæg nr. 24 giver mulighed for at etablere dagligvarebutik og tankanlæg i krydset ved Hornbækvej og Kongevejen i Kvistgård.

Lokalplanforslag for ”Helårsboliger og serviceerhverv ved Erna Hagemanns Vej i Espergærde”

1. januar 0001

Offentliggjort 3.5.2016

Helsingør Byråd vedtog den 25. april 2016 at offentliggøre lokalplanforslag nr. 3.36, kommuneplantillæg, samt afgørelse om miljøvurdering.