Lokalplanforslag nr. 1.150 for ”Helsingør Bykerne”, tillæg nr. 30 til Helsingør Kommuneplan, samt afgørelse om miljøvurdering

Planen har til hensigt at styrke detailhandelen og kulturmiljøet.

Høringsperiode: 29. september – 24. november 2016

Helsingør Byråd vedtog den 19. september 2016 at offentliggøre forslag til lokalplan for Helsingør Bykerne og kommuneplantillæg nr. 30, samt afgørelse om miljøvurdering.

Hvorfor denne plan?

Med den nye lokalplan for Helsingør Bykerne er det hensigten at styrke detailhandelen ved at koncentrere den i byens hovedstrøg og samtidig åbne op for en større fleksibilitet i anvendelsen af resten af byen. Planen skal også være med til at sikre, at de mange ressourcer, som byens ejere har investeret i en nænsom restaurering af husene, respekteres.

Her kan du se forslag til lokalplan for Helsingør Bykerne og kommuneplantillæg nr. 30

Har du spørgsmål til forslagene er du velkommen til at henvende dig til arkitekt Mette Galtt på tlf. 49 28 24 98.

Her kan du sende dine bemærkninger til planforslagene

Miljøvurdering

Planforslagets indvirkning på miljøet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Du kan se miljøscreening og klagevejledning her