Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012 - 2026

Byrådet vedtog den 20. juni 2016 at sende et forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012 - 2026 i offentlig høring. Tillægget inddrager et nyt område ved Sauntevej i Spildevandsplanen.

Læs forslaget

Eventuelle høringssvar sendes til Center for By, Land og VandForslaget er i høring i 8 uger - fra den 23. juni 2016 til den 18. august 2016.

Byrådet har samtidig besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af tillægget. 

Læs afgørelsen om miljøvurdering

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk