Lokalplanforslag for ”Badevej 2-4 i Helsingør” og afgørelse om miljøvurdering

Offentliggjort d. 1. juni 2016. Lokalplanen at giver mulighed for nedrivning af eksisterende byggeri, samt opførelse af 30 boliger.

Høringsperiode: 1. juni – 10. august 2016

Hvorfor denne plan?

Domea har erhvervet matr. 36p samt 84c, Badevej 2-4 med henblik på opførelse af 30 boliger. Helsingør kommune har givet tilsagn om opførelse af 15 almene boliger under forudsætning af at der også opføres 15 private boliger.

Domea er en af Danmarks største bygge- og boligadministrationer af almene boliger. Domeas kunder er ca. 100 boligorganisationer eller boligselskaber, der tilsammen ejer ca. 42.000 almene boliger i hele landet.

De eksisterende bygninger på Badevej vil blive revet ned. Bygningerne har oprindeligt været anvendt til produktion og salgsaktiviteter. Efter virksomheden lukkede har bygningerne i de seneste år været anvendt til forskellige aktiviteter. Blandt andet har kommunen anvendt bygningerne til beskæftigelsesprojekter af forskellig karakter så som genbrugsbutik, værksted, teater m.m.

Bebyggelsen vil blive opført, som 4 store byhuse i 3 etager med et samlet etageareal på ca. 3000 m2. Boligstørrelserne varierer fra 2 rums på ca. 70 m2 til 3 og 4-rumsboliger på omkring 100-105 m2. Bebyggelsesprocenten bliver 85. Bebyggelsesprocenten er ved det eksisterende byggeri 90.

Byhusenes arkitektur og skala respekterer bebyggelsesstrukturen i området. Facader udføres i en kombination af murværk, pudsede overflader og et andet materiale fx træ.. Tage udføres som flade tage. 

Fx Langs Badevej og Gl. Banegårdsvej trækkes byhusene tilbage og der etableres et semiprivat forareal – en minihave foran byvillaerne.

Vejadgang til boligerne etableres med overkørsel fra Gl. Banegårdsvej, der anlægges en samlet parkeringsplads med 30 pladser.

Her kan du se lokalplanforslag nr. 1.144 for Badevej 2-4 i Helsingør 

Har du spørgsmål til forslaget er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Mette Galtt på mga53@helsingor.dk eller tlf. 49 28 24 98

Klik er for at sende dine bemærkninger til lokalplanforslaget senest 10. august 2016

Miljøvurdering

Planforslagets indvirkning på miljøet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Her kan du se miljøscreening og klagevejledning til afgørelsen om miljøvurdering