Lokalplanforslag for Søstræde 2 i Helsingør

Forslaget giver mulighed for anvendelse til privat service med henblik på restauranter, teater, værtshuse, pubber, diskoteker, caféer og lignende.

Helsingør byråd vedtog den 30. november 2015 at offentliggøre forslag til lokalplan for Søstræde 2 i Helsingør med tilhørende miljøvurderingsrapport.

Høringsperiode: 8. december 2015 - 2. februar 2016

Hvorfor denne Plan?

Lokalplanforslaget fastlægger anvendelsen til privat service med henblik på restauranter, teatre, værtshuse, pubber, diskoteker, caféer og lignende inden for de eksisterende bygningsrammer. Der kan tillige indrettes til kontorformål.

Hvilken betydning har forslaget for dig?

Hvis du ejer en ejendom inden for området, må du ikke foretage ændringer på ejendommen, hvis de er i strid med forslaget. Det gælder fra den dag, hvor forslaget bliver offentliggjort, og indtil det er endeligt vedtaget.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljøvurdering af lokalplan 1.156 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingsrapporten, der især forholder sig til støj, er fremlagt sammen med lokalplanforslaget.

Her kan du se lokalplanforslag nr. 1.156 for Søstræde 2 i Helsingør med miljøvurderingsrapport

Send eventuelle bemærkninger til blv@helsingor.dk senest den 2. februar 2016

Har du spørgsmål til lokalplanforslaget er du velkommen til at kontakte arkitekt Mette Galtt på tlf. 49 28 24 98 og er der spørgsmål til miljøvurderingsrapporten kan du kontakte leder Morten Jepsen på tlf.49 28 25 97

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk