Lokalplanforslag nr. 1.164 for ”Skolen i bymidten”, samt afgørelse om miljøvurdering

Der gives mulighed for modernisering af de gamle skolebygninger samt opførelse af nye bygninger til en tidssvarende folkeskole.

Høringsperiode: 22. juni - 31. august 2016

Helsingør Byråd vedtog den 20. juni 2016 at offentliggøre planforslaget samt afgørelse om miljøvurdering.

Hvorfor denne plan?

Et flertal i byrådet har besluttet, at gennemføre et projekt til skolen i bymidten, som indebærer en samling af Byskolen, Skolen ved Kongevejen og Musikskolen.

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af det projekt, som i foråret 2016 blev valgt ud af de fire tilbud, der blev afgivet på totalrådgivning, herunder også, hvilket projekt for biblioteksgrunden (musikskole, udskoling og hal) der skal arbejdes videre med.

Her kan du se lokalplanforslaget

Har du spørgsmål til forslaget er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Mette Galtt på mga53@helsingor.dk eller tlf. 49 28 24 98

Send eventuelle bemærkninger til planforslaget blv@helsingor.dk senest d. 31. august 2016

Miljøvurdering

Planforslagets indvirkning på miljøet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Her kan du se Miljøscreening og klagevejledning til afgørelsen om ikke at miljøvurderer