Dagligvarebutik og tankanlæg ved Hornbækvej i Kvistgård

Lokalplan 2.12 og kommuneplantillæg nr. 24 giver mulighed for at etablere dagligvarebutik og tankanlæg i krydset ved Hornbækvej og Kongevejen i Kvistgård.

Høringsperiode: 8. december 2015 - 2. februar 2016

Helsingør Byråd vedtog den 30. november 2015 at offentliggøre planforslagene.

Hvorfor disse planer?
Forslagene til lokalplanen og kommuneplantillægget giver mulighed for opførelse af en dagligvarebutik op til 1.000 m² samt et ubetjent tankanlæg ved krydset mellem Hornbækvej og Kongevejen.
Der er ved offentliggørelsen af planforslagene lavet et udkast til udbygningsaftale for en rundkørsel i krydset mellem Hornbækvej og Kongevejen.

Miljøvurdering
Planforslagenes mulige konsekvenser for miljøet er blevet vurderet i forhold til detailhandel og trafiksikkerhed. Miljøvurderingen er beskrevet i en miljørapport som er vedlagt planforslagene.

Her kan du se lokalplanforslag nr. 2.12 og kommuneplantillæg nr. 24 og miljørapport

Send eventuelle bemærkninger til blv@helsingor.dk senest d. 2. februar 2016

Har du spørgsmål til forslagene er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Jakob Kringsholm på jkr03@helsingor.dk eller tlf. 49 28 24 95

Send eventuelle bemærkninger til blv@helsingor.dk senest d. 2. ferbruar 2016