Forslag til lokalplan 3.36 for ”Boliger og serviceerhverv ved Erna Hagemanns Vej i Espergærde

Helsingør Byråd vedtog den 25.4.2016 at offentliggøre lokalplanforslag nr. 3.36, kommuneplantillæg, samt afgørelse om miljøvurdering.

Høringsperiode: 3.5. – 28.6.2016

Lokalplanforslaget giver mulighed for etageboliger i form af punkthuse, serviceerhverv og publikumsrettede funktioner som fx. café eller restaurant mod Espergærde station m.m. Planforslaget giver endvidere mulighed for at etablere samme type boliger langs en del af Fredensvej. Langs Nørremarken skaber planforslaget grundlag for enten at genanvende den tidligere børneinstitution til boliger, eller opførelse af nye tæt-lav boliger.

Hvorfor denne plan?

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 3. juni 2015, at udarbejde forslag til en lokalplan for området omkring Villa Helle, der er omfattet af gældende Lokalplan 3.7. Samme lokalplan omfatter børneinstitutionen Nørremarken, som Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 besluttede at lukke 1. maj 2016.

Her kan du se lokalplanforslaget

Miljøvurdering

Planforslaget mulige konsekvenser for miljøet er blevet vurderet i forhold til detailhandel og trafiksikkerhed.

Her kan du se miljøscreening og klagevejledning til afgørelsen 

Har du spørgsmål til forslaget er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Peter Schulz Skovsbo på mail pss03@helsingor.dk eller tlf. 49 28 25 23

Du kan sende dine bemærkninger til planforslagene her senest d. 28.6.2016