Forslag til lokalplan 5.47 for ”Plejehjem syd for Sauntevej i Hornbæk” og kommuneplantillæg nr. 23, samt afgørelse om miljøvurdering.

Lokalplan 5.47 giver mulighed for opførelse af et plejehjem.

Høringsperiode: 2. marts – 27. april 2016

Helsingør Byråd vedtog den 29. februar 2016 at offentliggøre planforslaget samt afgørelse om miljøvurdering.

Hvorfor denne plan?

Helsingør byråd besluttede den 25. august 2014, at opføres et nyt plejehjem i Hornbæk til erstatning for det eksisterende plejehjem Bøgehøjgård på Holmegårdsvej. Det nye plejehjem skal have 51 boliger, med en mulig udvidelse på 12 boliger og opføres på arealet øst for Stenstrupgård, Sauntevej 104.

Plejehjemsbyggeriet optager ikke hele lokalplanens område. I den vestlige del af planområdet vil der blive mulighed for byggeri til boliger eller offentlige formål. Dette kræver dog en ny supplerende lokalplan for området.

Her kan du se lokalplanforslaget

Miljøvurdering

Planforslaget mulige konsekvenser for miljøet er blevet vurderet i forhold til detailhandel og trafiksikkerhed.

Her kan du se miljøscreening og klagevejledning 

Har du spørgsmål til forslaget er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Susanne Eriksen på ser53@helsingor.dk eller tlf. 49 28 24 96

Send eventuelle bemærkninger til blv@helsingor.dk senest d. 27. april 2016