Egebæksvang/Egebækken - Dispensation

Vi har dispenseret fra fortidsmindebeskyttelseszonen (naturbeskyttelseslovens § 18) til at restaurere Egebækken i Egebæksvang. Matr.nr. 1a Egebæksvang Skov, Egebæksvang.

Læs afgørelsen

Dispensationerne er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 25. oktober 2016.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal.

Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk