Hornbækvej 410 - Landzonetilladelse

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35) til at inddrage 90 m2 tidligere lægepraksis i boligen på ejendommen Hornbækvej 410, 3080 Tikøb. Matr.nr. 8g Tikøb By, Tikøb.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, et vil sige til og med 18. oktober 2016.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk