Nordre Strandvej 129 - Landzonetilladelse

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til at etablere Svævebane, balancebom, udeværksted og klokkestabel på Skorpeskolen, Nordre Strandvej 129, 3150 Hellebæk. Matr.nr. 2ep Hellebækgård, Hellebæk.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 7. november 2016.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

 

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk