Saunte Bygade 50 - Landzonetilladelse

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35) til en træpillesilo på Saunte Bygade 50, 3100 Hornbæk. Matr.nr. 8k Saunte By, Hornbæk.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, et vil sige til og med 14. september 2016.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk