Kunne du tænke dig at være domsmand eller nævning?

Så er det nu, du skal søge om at blive optaget på den grundliste, som domstolene bruger, når de udpeger nævninge og domsmænd til By- og Landsretten. Samlet går nævninge og domsmænd under navnet "læ...

Hvem kan blive lægdommer?

En lægdommer er en person uden juridisk eksamen, der sammen med de juridiske dommere i By- og Landsretten lytter til alle forsvarets og anklagemyndighedens argumenter i en straffesag og derefter sammen med de juridiske dommere dømmer eller frifinder den person, der er anklaget for at have overtrådt straffeloven.

Du kan blive lægdommer, hvis du:

  • har lyst til at gå ind i den ansvarsfulde og vanskelige opgave, det er at dømme andre mennesker
  • har bopæl i Helsingør Kommune og i øvrigt skønnes egnet til opgaven

Derudover kræver Retsplejeloven, at du:

  • er fyldt 18 år inden den 1. januar 2016
  • er født efter 1949
  • er dansk statsborger
  • ikke er blind, svagtseende eller hører dårligt
  • taler og forstår tilstrækkelig dansk
  • ikke er juridisk embedsmand, advokat, præst i trossamfundene eller ansat ved politiet og kriminalforsorgen, da disse ikke kan være lægdommere
  • er "en uberygtet mand eller kvinde" - altså at du ikke er straffet for en alvorlig lovovertrædelse.

Det er landsretten, der kontrollerer, om der er strafbare forhold, der udelukker fra optagelse på den endelige liste.

Alle er velkomne til at søge – og er du under 45 år og/eller har en anden etnisk baggrund end dansk, opfordrer vi specielt dig til at søge om at blive optaget på grundlisten. Erfaringsmæssigt er der nemlig ikke mange personer med disse kriterier blandt ansøgerne, og Helsingør Kommune vil meget gerne opfylde kravet om, at listen skal være alsidigt sammensat i forhold til kommunens befolkning med hensyn til bl.a. køn, alder og etnisk baggrund.

Søg om at blive lægdommer senest den 16. februar 2015.

Hvordan bliver jeg lægdommer?

Alle landets kommuner har et Grundlisteudvalg, der hver fjerde år skal aflevere en liste med navne på et antal personer, der hver især er fundet egnede til opgaven, og som tilsammen er repræsentative for kommunens sammensætning af fx mænd og kvinder, aldersfordeling og etniske tilhørsforhold.

Listen, der betegnes "Grundlisten", skal for Helsingør Kommunes vedkommende indeholde cirka 205 navne, som bliver afleveret til Østre Landsrets præsident, der ud fra kommunernes grundlister trækker lod og sammensætter den endelige liste over lægdommere for den kommende fire års periode 2016-2019.

Det at blive optaget på grundlisten er altså ikke ensbetydende med, at du også bliver udtaget som lægdommer. Omkring halvdelen af personerne på en grundliste ender med at blive udtrukket til den endelige liste over lægdommere. Kun de udtrukne får besked. Beskeden gives af retten i sommeren 2015. Bliver du ikke udtrukket, hører du hverken fra retten eller Helsingør Kommune, idet kommunen ikke får oplysninger fra retten om den endelige liste.

Hvor meget arbejde er der i opgaven?

Som lægdommer kan du normalt regne med at skulle deltage i retssager en enkelt dag ad gangen, men enkelte sager vil være så omfattende, at de tager flere dage eller uger. I løbet af et år vil du gennemsnitligt komme til at have fire dage med opgaver som lægdommer. Som lægdommer får du betaling for dit arbejde. Taksten er p.t. 1.100 kr. pr. dag. Retten indeholder A-skat. Der betales befordringsgodtgørelse med 2,10 kr. pr. km fra hjemmet. Lægdommere gør normalt kun tjeneste ved deres "egen", lokale byret samt på de nærmest beliggende steder, hvor landsretten holder møde. Den grundliste, der bliver udarbejdet i 2015, gælder i perioden 2016-2019.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formand for Grundlisteudvalget i Helsingør Jan Algreen-Ussing, 49 25 10 91 eller Tina Solberg Mikkelsen i Politisk Service, tsm12@helsingor.dk, 49 28 25 01.

 

Center for Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: epo@helsingor.dk