Udsatterådet

Udsatterådet er et lokalt talerør for borgere i udsatte positioner i Helsingør Kommune, og er et rådgivende organ for det politiske niveau. Udsatterådet holder møde fire gange årligt.

Mødedatoer og referater

Læs referater fra Udsatterådsmøder

Se mødekalender

Medlemmer

Fire ledere af lokale sociale tilbud
Seks brugerrepræsentanter
En leder i socialpsykiatrien
To politikere

Udsatterådet beskæftiger sig med de mest udsatte gruppers lokale forhold. De mest udsatte grupper er i denne sammenhæng borgere med alkohol- og stofmisbrug, sindlidelse, borgere i hjemløshed eller prostitution eller andre, der, på grund af alvorlige problemer, befinder sig i udkanten af eller uden for det gængse fællesskab og derfor ofte bliver overset.

Udsatterådets formål

  • Indsamle viden om lokale udsattes problemer og særlige sociale- og sundhedsmæsssige behov.
  • Formidle viden om lokale udsattes problemer og særlige sociale- og sundhedsmæsssige behov.
  • Anbefale sociale og sundhedsmæssige initiativer i forhold til udsatte borgere.

Udsatterådet behandler konkrete personsager eller klager.

Forretningsorden for Udsatterådet

Kontaktperson: Pernille Fonnesbech-Sandberg, Center for Særlig Social Indsats. 

Center for Særlig Social Indsats

Visitation og Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ssi@helsingor.dk