Vigtige valgdatoer

Her kan du se en oversigt over de vigtigste datoer i forbindelse med folkeafstemningen den 3. december 2015

Torsdag den 8. oktober: fra denne dag kan du brevstemme på Borgerservice. Sidste dag for at brevstemme er tirsdag den 1. december 2015 kl. 13.30.

Se åbningstider i Borgerservice her

Torsdag den 5. november: du kan fra denne dag ansøge om at stemme i eget hjem. Du vil senere kunne finde ansøgningsblanketten her. Sidste frist er 23. november kl. 12.00

Lørdag den 7. november: Fra døgnets begyndelse kan der hænges valgplakater op på offentlige veje og private fællesveje. Valgplakater må være på højst 0,8 m2, og det er ikke nødvendigt at indhente tilladelse fra vejmyndigheden. Læs mere under valgplakater

Torsdag den 12. november: Brevafstemning kan begynde på sygehuse, i visse boformer og boliger efter lov om social service, herunder plejehjem og ældreboliger, arresthuse mv.

Lørdag den 14. november: der er åbent på Borgerservice for brevstemme kl. 10-12

Torsdag den 19. november: Fra denne dato kan du brevstemme på bibliotekerne. Tjek åbningstider på http://www.helsbib.dk/

Lørdag den 21. november: der er åbent på Borgerservice og på bibliotekerne for brevstemme kl. 10-12

Mandag den 23. november: kl. 12.00 er sidste frist for at ansøge om at brevstemme i hjemmet

Onsdag den 25. november: kl. 12.00 er sidste frist for at en vælger med handicap eller nedsat førlighed kan ansøge om at stemme på et andet afstemningssted end det, der automatisk vil fremgå af valgkortet

Lørdag den 28. november: der er åbent på Borgerservice og på bibliotekerne for brevstemme kl. 10-12

Lørdag den 28. november: Alle stemmeberettigede vælgere skal have modtaget deres valgkort. Modtager man ikke sit valgkort, kan man henvende sig til Borgerservice på tlf. 49 28 20 04.

Tirsdag den 1. december: Sidste frist for at brevstemme på Borgerservice og på bibliotekerne er kl. 13.30.

Torsdag den 3. december: Valgdagen. Alle valgsteder holder åbent mellem kl. 9.00 og 20.00.

Fredag den 4. december: Link til landsækkende og lokale resultater kan findes her på hjemmesiden.

Center for Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: epo@helsingor.dk