Digital Pladsanvisning

Du kan skrive op, udmelde og søge økonomisk fripladstilskud ved hjælp af selvbetjeningsløsningen Digital Pladsanvisning.

Når du skal skrive dit barn op til daginstitution, SFO eller klub eller melde dit barn ud, så skal du starte med at læse optagelsesreglerne.
Ved at logge på selvbetjeningsløsningen Digital Pladsanvisning får du direkte adgang til at:

  • skrive dit barn op til daginstitution, SFO eller klub
  • acceptere fremsendt tilbud om plads i daginstitution
  • Udmelde dit barn fra daginstitution, SFO eller klub (1 måneds opsigelse)
  • søge om økonomisk fripladstilskud, eller stoppe økonomisk friplads tilskud
  • søge tilskud til pasning af eget barn, eller privat pasning
  • se post i postkassen og meget mere

Læs optagelsesreglerne

daginstitution - opskriv/udmeld - acceptere fremsendt tilbud

SFO - opskriv/udmeld

KLUB - opskriv/udmeld

søg om økonomisk fripladstilskud

søg om tilskud til pasning af eget barn

SØG OM TILSKUD TIL PRIVAT PASNING

Der er en måneds opsigelse for daginstitution, SFO og Klub regnet fra den dag du på Digital Pladsanvisning melder dit barn ud.