Ældreboliger og plejehjem

En plejebolig tilbydes borgere, som er afhængige af pleje og omsorg flere gange i døgnet, og hvor plejen ikke kan gives i anden bolig.

Læs mere