Plejehjem

En plejebolig tilbydes borgere, som er afhængige af pleje og omsorg flere gange i døgnet, og hvor plejen ikke kan gives i anden bolig.

Kan jeg få en bolig på et plejehjem?

Disse kriterier skal være opfyldt:

  • Du har varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og har behov for hjælp og støtte hele døgnet.
  • Du er ikke afhjulpet med dagtilbud eller aflastning.
  • Du har behov for hjælp mere end otte gange i døgnet, eller du kan ikke være alene mellem besøgene. Eventuelle pårørende kan ikke varetage omsorgen mellem besøgene.

Søg bolig på et plejehjem

Klagemulighed

Du kan klage over afgørelsen ved at kontakte Forebyggelse og Visitation senest fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Forebyggelse og Visitation vil efter en revurdering sende klagen til Ankestyrelsen, hvis du ikke får medhold.

Hvis du har symptomer på demens og lignende

Har du et særligt behov for at være i overskuelige rammer og have personale tæt omkring dig, er der mulighed for at tilbyde en bolig, hvor personalet er særligt uddannet til at pleje og drage omsorg for dig med symptomer på demens og lignende.

Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39 

Borgere: Skriv sikkert til Forebyggelse og Visitation

Virksomheder: Skriv sikkert til Forebyggelse og Visitation

Telefontid
Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og 
13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00