Akut bolig

Har du brug for hjælp til en akut bolig kan Helsingør Kommune i ganske særlige tilfælde hjælpe dig med en akut bolig.

Borgerne i Helsingør Kommune har selv ansvaret for at finde en bolig. Helsingør Kommune har ikke normale lejligheder, der kan lejes ud til borgerne og henviser derfor til boligselskaberne eller private udlejere.

Hvornår kan Helsingør Kommune hjælpe med en bolig?

Helsingør Kommune kan hjælpe borgere med en bolig, hvis de står i en helt særlig livssituation.

Helsingør Kommune får hver uge flere henvendelser fra borgere, der ønsker hjælp til at finde et sted at bo. Det kan være på grund af en skilsmisse eller en tvangsauktion, og det er svære situationer for den enkelte, men det handler også om privatlivet, og det private liv er den enkelte borgers ansvar.

Hvad er en særlig livssituation?

Der kan være helt særlige livssituationer, hvor Helsingør Kommune kan hjælpe, men de særlige livssituationer er ikke en skilsmisse, en tvangsauktion eller som udgangspunkt et mistet arbejde. De helt særlige situationer kan for eksempel være en tidligere misbruger, der grundet behandlingsophold har mistet sin bolig, og efter endt behandling har brug for hjælp til en bolig. Det kan også være eksempelvis en flygtning, som er blevet henvist til Helsingør Kommune.

Læs om boligselskaber

25 procents boliger

Kommunerne kan indgå aftaler med boligselskaberne jf. Almenboliglovens § 59. Helsingør Kommune har lavet sådan en aftale, og det betyder, at Helsingør Kommune får tilbudt hver fjerde ledige bolig fra boligselskaberne, som kommunen har anvisningsret til. Det er ca. 150-200 boliger om året.

Det kræver en helt særlig situation, at Helsingør Kommune udnytter anvisningsretten til boligerne. Se mere i afsnittet ”Hvilke kriterier skal borgeren opfylde”

Boligerne

Boligerne er alt lige fra den meget billige lejlighed til ca. 3.500 i husleje om måneden til den dyre ældrebolig til ca. 17.000 kr. i månedlig leje. De billige boliger findes der ikke så mange af i Helsingør, og kommunen får oftest tilbudt de boliger på 2-3 værelser, der svinger mellem 7.000-9.000 kr. i husleje.

Hvordan kommer man på en venteliste?

Du kan som borger ikke selv bede om at blive skrevet op til en kommunal bolig. Det vil altid være din sagsbehandler/rådgiver/jobkonsulent mv., der vurderer, om du kan indstilles.

Hvis Boligkontoret i Borgerservice vurderer at du skal have hjælp til bolig, så opskrives du på ventelisten, hvor du vil stå, indtil der kommer et tilbud fra boligselskaberne, hvor din økonomi og behov matcher. 

Læs om boligselskaber

Hvilke kriterier skal borgeren opfylde?

Sagsbehandleren kan skrive borgeren op til en bolig, hvis borgeren opfylder bestemte kriterier. Det kan eks. være, hvis man som borger skal videre efter ophold på eks. herberg, krisecenter, misbrugsbehandling eller lignende. Her kan borgeren have mistet sin tidligere bolig, og i sådanne tilfælde vil sagsbehandleren kunne skrive borgeren op. Andre eksempler er børn eller forældre med særlige behov pga. handicap og som har brug for en bolig med en særlig indretning eller eks. har behov for en stuelejlighed.

Flygtninge

Flygtninge er også omfattet af kriterierne for tildeling af bolig, hvis de er omfattet af Integrationsloven. Det betyder, at Helsingør Kommune i øjeblikket – ligesom stort set alle landets kommuner – har mange nye borgere, der får tildelt almene boliger. Kommunerne er forpligtede til at sørge for boliger til flygtninge. 

Midlertidig indkvartering

Helsingør Kommune hjælper i helt særlige tilfælde borgere med at finde et midlertidigt sted at bo.

Det sker, hvis borgeren står uden tag over hovedet efter en begivenhed, der kommer pludseligt og ikke kan forudses. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis der har været brand i boligen.

Helsingør Kommune kan i de helt ekstraordinære situationer midlertidigt hjælpe borgerne med tag over hovedet i perioder op til maksimalt seks måneder. I løbet af den tid skal borgerne selv finde en permanent løsning.

Den midlertidige løsning vil som oftest være et umøbleret enkeltværelse, hvor der deles bad, toilet og køkken med op til syv andre beboere.

Skilsmisser og tvangsauktioner hører ikke til under begivenheder, der kommer pludseligt og ikke kan forudses.

Læs om boligselskaber

Gode råd til at få en bolig

Helsingør Kommune har en række gode råd til borgere, der ikke har en bolig.

Helsingør Kommune opfordrer borgerne uden bolig til at følge med i boligannoncerne i lokalpressen, tilmelde sig en af boligportalerne på nettet eller melde sig ind i boligselskaberne, som også findes på nettet.

Vidste du at man kan være opskrevet i boligselskaberne som passivt medlem? For et mindre beløb årligt, optjener du anciennitet, der betyder, at du hurtigere vil få tilbudt en bolig den dag, hvor du (måske) har brug for det.

Læs om boligselskaberne i Helsingør Kommune

Pensionatet i Hornbæk

Pensionatet i Hornbæk er en midlertidig boform til borgere med særlige sociale problemer. 

Boligliste
Hjemløs

Læs om mulighederne for hjemløse i Helsingør Kommune.

Hjemløs

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: bid@helsingor.dk