25 procents boliger

Kommunerne kan indgå aftaler med boligselskaberne jf. Almenboliglovens § 59. Helsingør Kommune har lavet sådan en aftale, og det betyder, at Helsingør Kommune får tilbudt hver fjerde ledige bolig fra boligselskaberne, som kommunen har anvisningsret til. Det er ca. 150-200 boliger om året.

Det kræver en helt særlig situation, at Helsingør Kommune udnytter anvisningsretten til boligerne. Se mere i afsnittet ”Hvilke kriterier skal borgeren opfylde”

Boligerne

Boligerne er alt lige fra den meget billige lejlighed til ca. 3.500 i husleje om måneden til den dyre ældrebolig til ca. 17.000 kr. i månedlig leje. De billige boliger findes der ikke så mange af i Helsingør, og kommunen får oftest tilbudt de boliger på 2-3 værelser, der svinger mellem 7.000-9.000 kr. i husleje.

Hvordan kommer man på en venteliste?

Du kan som borger ikke selv bede om at blive skrevet op til en kommunal bolig. Det vil altid være din sagsbehandler/rådgiver/jobkonsulent mv., der vurderer, om du kan indstilles.

Hvis Boligkontoret i Borgerservice vurderer at du skal have hjælp til bolig, så opskrives du på ventelisten, hvor du vil stå, indtil der kommer et tilbud fra boligselskaberne, hvor din økonomi og behov matcher. 

Læs om boligselskaber

Hvilke kriterier skal borgeren opfylde?

Sagsbehandleren kan skrive borgeren op til en bolig, hvis borgeren opfylder bestemte kriterier. Det kan eks. være, hvis man som borger skal videre efter ophold på eks. herberg, krisecenter, misbrugsbehandling eller lignende. Her kan borgeren have mistet sin tidligere bolig, og i sådanne tilfælde vil sagsbehandleren kunne skrive borgeren op. Andre eksempler er børn eller forældre med særlige behov pga. handicap og som har brug for en bolig med en særlig indretning eller eks. har behov for en stuelejlighed.

Flygtninge

Flygtninge er også omfattet af kriterierne for tildeling af bolig, hvis de er omfattet af Integrationsloven. Det betyder, at Helsingør Kommune i øjeblikket – ligesom stort set alle landets kommuner – har mange nye borgere, der får tildelt almene boliger. Kommunerne er forpligtede til at sørge for boliger til flygtninge.