Hvis du ikke opfylder lovens betingelser

Kommunen skal hvert år pr. 1. november give flyttepåbud til enhver, som er registreret i CPR med ulovlig bopæl i  et sommerhus.

Ved ”ulovlig bopæl” forstås, at sommerhusbeboeren ikke i henhold til planlovens bestemmelser lovligt kan anvende sommerhuset til helårsbeboelse.

Efterkommer du ikke påbuddet, skal kommunen indgive politianmeldelse og udstede tvangsbøder.