Hvor kan du læse om reglerne?

Reglerne om forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhuse findes i planloven. Du kan finde planloven på www.retsinformation.dk.

De relevante bestemmelser er:
§ 40 Forbud mod helårsbeboelse i sommerhusområder.
§ 41 Pensionist-undtagelsen.
§ 51a Flyttepåbud, politianmeldelse og tvangsbøder.
§ 63, stk. 1 Ejer og brugers ansvar.