Hvor kan du læse om reglerne?

Reglerne om forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhuse findes i planloven. Du kan finde planloven på www.retsinformation.dk

De relevante bestemmelser er:
§ 40 Forbud mod helårsbeboelse i sommerhusområder
§ 41 Pensionist-undtagelsen
§ 51a Flyttepåbud, politianmeldelse og tvangsbøder
§ 63, stk. 1 Ejer og brugers ansvar