Ret for pensionister

En pensionist, der ejer et sommerhus i et sommerhusområde, har en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i 1 år.

Ved pensionist forstås:

  • en person, der har ret til at oppebære folkepension.
  • en førtidspensionist.
  • en efterlønsmodtager.
  • en modtager af fleksydelse.
  • en person på 60 år og derover, der oppebærer pension.

En pensionists ægtefælle, samlever eller nært beslægtede kan sammen med pensionisten benytte boligen til helårsbeboelse. Efter pensionistens død kan ægtefællen, samleveren eller den nært beslægtede fortsætte med at benytte boligen til helårsbeboelse. Ved fraflytning bortfalder denne ret.