Ældreboliger

Herunder kan du læse kriterierne for ældrebolig, hvordan du får tildelt en ældrebolig, og se adresserne på de forskellige ældreboliger.

Kan jeg få tildelt en ældrebolig?

Du kan få hjælp i form af en ældrebolig, hvis du blandt andet har:

  • nedsat fysisk funktionsevne
  • behov for den specielle indretning, som er i ældreboliger.

Du kan læse mere omkring kriterierne for ældrebolig i Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder for boligtilbud.

Sådan søger du

Du selv, din familie, din læge eller sygehuset kan kontakte Forebyggelse og Visitation med henblik på visitation til ældrebolig. Se kontaktoplysningerne nederst på siden.

Klagemulighed

Du kan klage over afgørelsen ved at kontakte Forebyggelse og Visitation senest fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Forebyggelse og Visitation vil efter en revurdering sende klagen til Ankestyrelsen, hvis du ikke får medhold.

Læs pjecen "Ældreboliger i Helsingør Kommune"

Se adresseliste over ældreboliger i Helsingør og omegn

Læs kvalitetsstandarder for boligtilbudForebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39
E-mail: visitatorer@helsingor.dk


Telefontid

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.30-15.00
Onsdag og fredag kl. 09.30-12.00